HISTORICKÉ FASÁDY

Obnova památkových objektů, opravy historických fasád a štukatérské práce.

REGENERACE A ZATEPLOVÁNÍ

Revitalizace a komplexní opravy panelových a bytových domů.

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

Výstavba nových bytů a rodnniných domů i rekonstrukce stávajícího bytového fondu.

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Rekonstrukce a výstavba průmyslových provozů, především v chemickém, farmaceutickém a strojírenském průmyslu.

REKONSTRUKCE BUDOV

Opravy a rekonstrukce střech, stavebních konstrukcí, sanace, rekonstrukce interiérů a mnoho dalšího.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů občasné vybavenosti (kulturní domy, divadla, nemocnice apod.)

O SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v roce 1992 jako sdružení dvou fyzických osob zabývajících se především osnovou oprav a revitalizací památkových objektů a speciálními štukatérskými pracemi. Založení proběhlo bez přispění cizího kapitálu.

V první polovině devadesátých let bylo naší náplní provádění i značně členitých štukových fasád s množstvím štukatérských prvků, které byly mnohdy doplňovány pouze na základě fotografické nebo jiné dokumentace. Tyto práce realizujeme i v současné době. Od poloviny devadesátých let došlo k rozšíření záběru činnosti také na farmaceutický, chemický průmysl a rekonstrukce a novostavby občanských a bytových staveb. V tomto období dochází rovněž k nárůstu počtu řemeslníků, dělníků a techniků. S příchodem nového tisíciletí se společnost začala zabývat i regenerací panelových a bytových domů a výstavbou rodinných domů. Dochází také k nárůstu meziročního obratu.

Během let získávala společnost stále nové investory, spolupracovníky a dodavatele. Neustále zdokonalovala svoji kvalitu staveb a tak i své dobré jméno. S rostoucí poptávkou po kvalitní práci se snažíme stále zlepšovat svou kvalitu a zvětšovat své zkušenosti v oblasti nových i tradičních technologií ve stavebnictví. Vysoká jakost a úsilí o maximální spokojenost zákazníků umožnily v roce 2002 certifikovat systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2006 byl certifikován systém EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2004.

Společnost provedla řadu významných realizací v oblastech rekonstrukcí církevních, bytových, občanských a průmyslových objektů. Kvalita naší práce se odrazila v provádění zakázek na základě výběrových řízení pro veřejný i soukromý sektor v našem regionu. S nárůstem objemu realizací se změnila také pozice firmy na veřejnosti. Z pozice subdodavatele přešla firma u většiny zakázek na pozici GDS (Generální dodavatel stavby).

Dnem 28.04.2006 se firma Ing. Hudeczek Milan, sdružení - Fichna a Ing. Hudeczek, 747 18 Píšť 482, IČ: 42076901, transformovala na akciovou společnost FICHNA - HUDECZEK a.s., Píšť 535 747 18, IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857 s tím, že veškeré předměty činnosti původního sdružení jsou i náplní nově vzniklé akciové společnosti i se všemi certifikáty. Transformace proběhla formou vložení podniku do právnické osoby, kde systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a systém enviromentálního managementu podniku ČSN EN ISO 14001:2005 je plně zachován.

V současné době jsou našimi zákazníky kromě menších investorů také městské úřady, státní instituce, církev, bytová družstva, nadnárodní společnosti, podnikatelé. Společnost hospodaří s vlastním kapitálem a je pojištěna vůči případným rizikům vyplývajícím z činnosti společnosti. Zaměstnanci jsou řádně školeni v oblasti bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a v souladu s platnými předpisy je prováděno přezkoušení u odborných profesí. Naše společnost je vybavena dostatečně velkým technickým zázemím a strojním zařízením pro kompletní zajištění staveb.

Záměrem vedení společnosti je udržet tendenci zvyšování kvality produkce společnosti, její flexibilitu, moderní vedení a konkurenceschopnost na trhu.

POSLEDNÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Národní dům Bohumín
Kostel sv. Mikuláše v Ostravě - Porubě
Rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku v Opavě
Oprava fasády bytového domu DIPLOMAT

AKTUALITY

PŘÍPRAVÁŘ-ROZPOČTÁŘ  |  24.5.2022
23.5.2022
Nabízíme pracovní místo na pozici PŘÍPRAVÁŘ-ROZPOČTÁŘ. Nástup možný ihned. Více informací na tel. 605 243 704, mail: info@f-h.cz.
 
Dotace na pokrytí nákladů vzniklých v důsledku zamezení pandemie COVID-19  |  7.12.2020

Naše společnost se stala sučástí projektu o poskytnutí dotace na "Pokrytí nákladů vzniklých v důsledku zamezení pandemie COVID-19", kterou uděluje Moravskoslezský kraj.

 

Ocenění MÜLLERŮV DŮM  |  30.10.2020

V rámci 14. ročníku STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2019 jsme získali hlavní cenu v kategorii STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - REKONSTRUKCE se stavbou - MÜLLERŮV DŮM v Opavě. Zároveň jsme touto stavbou získali cenu GRAD PRIX za celkové provní místo v soutěži. Viz fotogalerie v záložce REFERENCE.

Dům dostal své jméno po právníku Müllerovi, který zde se svou rodinou bydlel na přelomu 19. - 20. století. Jeho historie je ale mnohem starší a sahá až do století 13. V té době stál na tomto místě Opavský hrad a dům byl jeho součástí, později se stal součástí opavkého zámku a je v současnosti jeho jedinou dochovanou částí.