Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Ostravě

Historické fasády

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce a dodávky související s regenerací katedrály Božského Spasitele v Ostravě, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 21994/8-227.

 

V rámci rekonstrukce byla provedena oprava krovu a střechy kostela a věží, provedení nového hromosvodu, vyspravení venkovních a vnitřních omítek vč. nového nátěru, restaurování výzdoby fasád, restaurování uměleckořemeslných součástí stavby, oprava oken, dveří, elektroinstalace, zřízení nových WC, výměna dlažby vč. nových podkladních vrstev, výmalba, čištění a ladění varhan, oprava kostelních lavic.

 

Odkaz na časosběrné video z průběhu realizace:

https://www.youtube.com/watch?v=dNkMSIpF4BY